Bugun...MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN


facebook-paylas
Güncelleme: 24-09-2021 21:12:06 Tarih: 20-09-2021 18:13

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

                                                                                                                                       İLAN 

                                                                                                                      SANDIKLI KAYMAKAMLIĞI                                                                                                                                                                                                                                                           MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

                                                2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE "AÇIK TEKLİF USULÜ" İLE                                                           

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI

1-) Yukarıdaki tabloda tapu bilgileri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre "Açık Teklif Usulü" ile, yine yukarıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde Sandıklı Milli Emlak Şefliği (Maliye Hizmet Binası 3. Kat) ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Sandıklı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. 
2-) İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
3-) İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz (Aşağıdaki hesap numarasına ödendiğine dair makbuz, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi, e-devletten alınabilmektedir.) ile Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ile imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, 
İhale tarihlerinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmazmalların satış tutarı belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazmalların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
5-)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi hükmüne göre, İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında, satış bedeli  üzerinden işlem bedeli olarak döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
Web adresleri : https://www.milliemlak.gov.tr  -  https://afyon.csb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat Telefon: 0 (272)  512 99 11  : elektronik posta : afyon@csb.gov.tr       
Adres: Maliye Hizmet Binası 3. Kat SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                                                                                           Basın: 1450324

Güncel escort içeriklerine ulaşabileceğiniz, birlikte güvenle beraber olabileceğiniz şişli escort kadınlarını bulabilirsiniz. Buna yakın olan avcılar escort reklamlarınada bakmayı unuttmayın.Bu haber 567 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

GAZETEMİZ

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARA
YUKARI YUKARI